NAAST HET BESTUUR, DE TRAINERS EN DE MEDEWERKERS HEEFT OOK U ALS OUDER VERANTWOORDELIJKHEDEN BINNEN ONZE VERENIGING, DAAROM VOLGENDE VUISTREGELS

 

16 VUISTREGELS VOOR OUDERS

 

 1. Zorg ervoor dat je kind ingeschreven is, want niet ingeschreven = niet verzekerd. Je kind is pas zeker van een plaats binnen de groep, wanneer de online-inschrijving en het lidgeld in orde zijn. Een nieuw lid heeft recht op 2 proeflessen, nadien moet alles in orde zijn. Is je kind niet in orde, dan wordt deze geweigerd  tijdens de lessen zolang de volledige inschrijving niet in orde is. Voor alle groepen telt een inschrijvingsstop.

 2. Heeft jouw kind medische bijzonderheden of allergieën, meldt dit aan de betrokken lesgever(s) en het bestuur.

 3. Laat je kind regelmatig naar de les komen, zo boekt jouw kind pas vooruitgang. Ter voorbereiding van optredens, wedstrijden  en shows is zijn/haar aanwezigheid belangrijk.

 4. Hou rekening met start- en einduur van de training. Breng je kind 5 minuten voor aanvang. Trainers zijn slechts 10 minuten voor en na hun lesuur aanwezig en verantwoordelijk.

 5. Breng je kind tot aan de kleedkamer en kom deze daar ook ophalen. Blijf bij uw kind totdat u de trainer hebt gezien. Uw kind mag zich NIET alleen verplaatsen van en naar de club. Indien dit toch gebeurt, is de club NIET verantwoordelijk  voor ongevallen en schade  buiten de sportaccommodatie.

 6. Zorg ervoor dat je kind in correcte outfit naar de les komt.

  1. Gymafdeling: turnpakje of shortje met (club)T-shirt. 

  2. Dansafdeling: shortje/trainingsbroek met (club)T-shirt en indoor sportschoenen.

  3. Ben je in het bezit van een club-Tshirt dan is het dragen van de club T-shirt verplicht!

 7. Zorg ervoor dat de haren (vanaf schouderlengte) van je kind op een staartje zitten.

 8. Voor sportieve vragen/opmerkingen kan je in eerste instantie -  na de les - steeds terecht bij de trainer of indien nodig bij de coördinator van de afdeling.

 9. Voor administratieve vragen/opmerkingen kan je steeds terecht op het clubmailadres of bij een bestuurslid

 10. De training gebeurt zonder het coachen van de ouder(s), daarom gaan deze door achter gesloten deuren. Broers, zussen,  vrienden en vriendinnen van leden blijven niet rondlopen of zitten in de turn- en/of danszaal. De club draagt geen enkele  verantwoordelijkheid voor deze kinderen/jongeren.

 11. Ik heb respect voor de medewerkers, trainer en het bestuur van de vereniging. Ik stel mijn vragen aan de betrokken personen  na de les en dit in de kleedkamer of gang.

 12. Ik heb respect voor het materiaal van de club. Ik betreed de turnzaal niet met schoenen. Ik betreed de danszaal met indoor schoenen.

 13. Bij afwezigheid van mijn kind breng ik de trainer tijdig op de hoogte. Bij veelvuldige afwezigheid of storend gedrag kan de  trainer beslissen om de toegang tot de les(sen) te weigeren en niet deel te nemen aan  optredens, shows en/of wedstrijden.

 14. Ik zorg er voor dat mijn kind alle waardevolle zaken zoals i-pod, mp3, GSM, .... thuis laat, want de club is niet verantwoordelijk  voor diefstal.

 15. Is jouw kind iets verloren, dan houden wij dit 1 maand bij of geven wij dit in bewaring bij de zaalverantwoordelijke van de  sporthal, nadien gaat dit naar spullenhulp.

 16. Je hebt gekozen voor een grote en stabiele vereniging in Vlaams Brabant. Wij danken U voor uw vertrouwen,  maar zijn  gebonden door de geldende taalwetgeving en vragen hiervoor respect : dit wil zeggen dat al onze lessen en communicatie  doorgaan  in het Nederlands.