Historiek

 

Het ontstaan van onze vereniging situeert zich in 1947 met de oprichting van “Populaire Brucom”, een onderafdeling van “La Populaire Halle”. Populaire Brucom telt 2 afdelingen: mannen en jongelingen.

Op 7 mei 1955 gaat de lokale afdeling Populaire Brucom op in de nieuw opgerichte ASBL Société de Gymnastique “Leeuwse Turnkring “ en sluit zich onmiddellijk aan bij de Koninklijke Belgische Turnbond middels betaling van het lidgeld voor 50 leden. De activiteiten vinden plaats in een zaaltje te Brukom, Bergensesteenweg 769.

Sinds de regionalisering is Leeuwse Turnkring aangesloten bij de Gymnastiek Federatie Vlaanderen (GymFed)

De turnkring groeit en de activiteiten verhuizen naar zaal “Venice” in de Petrus Basteleusstraat te Zuun, vervolgens naar de turnzaal van de nieuwe gemeenteschool in de Jan Vanderstraetenstraat om tenslotte te stranden, en dit tot op heden, in het Wildersportcomplex, voor de gymnastiek althans. De dansafdeling heeft haar thuisbasis in Zonnig Leven.


In 1955 gestart met enkel mannen en jongelingen, is het aanbod van Leeuwse Turnkring in 1980 reeds uitgebreid tot Kleuters – Meisjes – Juffers – Dames-Huismoeders – Jongens – Heren en de afdeling Trampoline.


Ondertussen kunnen we in onze gymnastiek afdeling stellen dat er voor elke leeftijd wel iets is, we starten met de jongsten van 18 maanden met hulp van mama en/of papa en we blijven gymnastiek aanbieden tot 18+. Vanaf 7 à 8 jaar kan je bij ons terecht voor Algemene gymnastiek, tumbling en trampoline, elke discipline kent ondertussen een wedstrijdploeg waar ook daar elk lid op zijn of haar eigen niveau aan wedstrijden kan deelnemen.


Sinds de jaren 90 is Leeuwse Turnkring ook actief binnen de danswereld met haar afdeling Dance O’- afdeling. We starten rustig met 3 groepen, maar al snel breide de afdeling uit tot een afdeling voor klein en groot, jong en oud. In 2000 kwam er de wedstrijdgroep Dance O’Mania. Ook zij vierden in 2020 hun 20ste verjaardag.


Leeuwse Turnkring ligt ook aan de basis van twee andere verenigingen. In 1993 splitst een gedeelte van de turnkring zich af en vormt de nieuwe vereniging “GYMPIE”. In 2017 richt een van onze wedstrijdtrainers haar eigen dansschool op te Ruisbroek.


Vanaf 01.09.2007 start Leeuwse Turnkring met een G-werking, waarbij we gymnastiek aanbieden voor kinderen en volwassenen met een beperking. De G-werking wordt op 01.10.2018 uitgebreid met G-dans.

 

Vandaag biedt de Leeuwse dans & gymclub aan zowat 400 leden een hele waaier van dans/gymnastiek aan, en dit voor jong (tot zeer jong) en oud.

Het jaar 2020 betekent een naast sportief groeien ook een nieuwe wending, na 65 jaar kiezen we noor een nieuwe naam, een nieuw logo en een nieuwe huisstijl.

 

Hoe is ons logo tot stand gekomen?

Onder de vleugels van Sam Van Ascche, Bachelor Grafische en Digitale media, starten we in september 2019 een traject om dit te realiseren.

Na een bevraging binnen de club, kwam Sam tot volgende vastellingen: Leeuwse Turnkring streeft naar kwaliteit, toegankelijkheid en plezier.

Kwaliteit heeft ze proberen weer te geven door een strakke lay-out en een eenvoudig, maar krachtig logo.

We vinden het als club belangrijk om een sterk team te zijn waar iedereen zich thuis voelt ongeacht afkomst, leeftijd, gender en/of validiteit met als motto dat sport voor iedereen is ongeacht hun talent. Om dit groepsgevoel weer te geven zal ons logo gesloten zijn, want wie je ook bent of wat je ook doet in deze vereniging, je zal opgenomen worden.

Tot slot willen we dat iedereen naar zijn hobby komt met het nodige plezier, gepaard met een leuke tijd. Daarom zal ons logo die warmte uitdragen door gebruik te maken van felle en optimistische kleuren.

Sam inspireerde zich voor ons logo op de Gulde snede waarbij ze een perfecte balans trachtte te vinden tussen het recreatieve, competitieve, dynamische, strakke en professionele waarvoor de club wil staan.

Zo is de tijd gekomen om na 65 jaar afscheid te nemen van onze naam "Leeuwse Turnkring" en te kiezen voor een naam dat hele onze club dekt met het daarbij horende logo nl. "Leeuwse Dans & Gymclub.“