COOLE DANS & GYMMANIEREN

DANS- & GYMTASTISCH SPORTEN, DAAR STAAN WE VOOR!

Gezond sporten en het creëren van een ethisch sportklimaat zijn belangrijke beleidsdoelstellingen in het huidige Vlaamse sportbeleid.

In 2017 legt Gymfed het accent op een gedrags- en ethische code die zich richt naar trainers, gymnasten, juryleden en ouders.

Leeuwse Dans & Gymclub engageert zich jaarlijks om samen met de GymFed  te streven naar het aanbieden van lessen waarbij er gestreefd wordt naar pedagogisch en ethisch verantwoord sporten.  

Omdat we willen stilstaan bij deze "Coole Dans en Gymmanieren" zetten we maandelijks eentje in de kijker: 

 

 

Klacht melden?

Eerste lijn: 

API (Aanspreekpunt Integriteit) van onze club. Klik op de link.

 

Tweede lijn: 

Klachtformulier GymFed: Klik hieronder. 

KNOP API GYMFED  

Wanneer klacht melden?

Vanaf u als gymnast, ouder, trainer, begeleider of andere betrokkenen van de club een vraag, vermoeden of klacht bij mogelijk grensoverschrijdend gedrag hebt.

 

Wenst u meer informatie rond Dans- & Gymtastisch sporten? Klik hier